Mgr. Kristína Urgelová

manažérka marketingu a podpory predaja
pokrývanie oblasti marketingu, propagácie a správy webov spoločnosti

cipkova@urgela.sk
+421 903 597 086