Lujza Zapalačová

projektant – dizajnér, odborný predajca
zabezpečovanie kompletných zákaziek
poradenstvo, návrhy, realizácie

interiery.zapalacova@urgela.sk
+421 911 130 574