Jana Urgelová

konateľka spoločnosti, administratíva
zabezpečovanie administratívnej stránky spoločnosti

jana@urgela.sk
+421 903 551 272