Ing. arch. Adriana Kubiňanová

projektant – dizajnér,
odborný predajca
zabezpečovanie kompletných zákaziek
poradenstvo, návrhy, realizácie

interiery.kubinanova@urgela.sk
+421 910 509 315